Válka v Perském zálivu, 1990-91, přehled událostí a jejich následků

Válka v Perském zálivu
Válka v Perském zálivu – Foto: Depositphotos

Válka v Perském zálivu v letech 1990 a 1991 byla vojenským konfliktem mezi Irákem a mezinárodní koalicí pod vedením Spojených států. Tento konflikt měl kořeny v dlouhodobých napětích mezi oběma zeměmi ohledně hranic a vlivu v regionu.

V roce 1990 napadl Irák Kuvajt, což vyvolalo silné mezinárodní odsouzení a vedlo k vytvoření koalice z více než 30 zemí, včetně Spojených států, Spojeného království a Francie, které se rozhodly poslat vojenské síly na obranu Kuvajtu.

Hlavní fáze konfliktu začala v lednu 1991, kdy koalice zahájila operaci „Pouštní bouře„. Vojenská akce zahrnovala masivní letecké útoky a pozemní operace proti Iráku, včetně osvobození Kuvajtu.

Válka v Perském zálivu měla dalekosáhlé důsledky pro region i pro mezinárodní politiku. Irák se stal mezinárodně izolovanou zemí a byl podroben přísným sankcím. Tento konflikt také ukázal, že Spojené státy jsou schopné vést vojenskou akci po konci studené války a posílil jejich postavení jako jedné z nejmocnějších zemí na světě.

Nicméně válka v perském zálivu také přinesla mnoho utrpení a ztrát na životech. Země v regionu stále trpí následky konfliktu, včetně rozsáhlého znečištění životního prostředí v důsledku vypouštění ropy do Perského zálivu a značného poškození infrastruktury. Válka také způsobila značné lidské utrpení a vysoké počty civilních obětí.

V současné době se vztahy mezi Irákem a Spojenými státy stále považují za napjaté a vztahy v regionu zůstávají složité. I když se situace v Perském zálivu od té doby změnila, válka v perském zálivu zůstává důležitým příkladem mezinárodních konfliktů a důležitým poučením pro budoucí generace.

Válka v perském zálivu byla také první válkou, která byla výrazně ovlivněna masmédii a technologickým pokrokem. Díky satelitním televizím a zpravodajským kanálům jako CNN a BBC byli lidé z celého světa svědky průběhu konfliktu v reálném čase. Tento konflikt také ukázal důležitost spolupráce a koordinace mezi zeměmi v mezinárodním společenství.

Válka v perském zálivu také ukázala důležitost diplomatického řešení konfliktů a mezinárodní spolupráce. Přestože vojenská akce byla nutná k ochraně Kuvajtu, mnoho lidí si myslí, že diplomatická řešení byla možná a měla být využita před nasazením vojenských sil.

Ztráty

Ohledně spojeneckých ztrát se odhaduje, že zemřelo kolem 400 lidí a bylo zraněno méně než 1000 lidí. Nicméně odhady iráckých ztrát se liší. Nejnižší odhady hovoří o 1500 obětech, zatímco nejvyšší se pohybují až kolem 200 000 obětí. Obvykle se uvádí, že mezi vojáky zemřelo 25 000 až 75 000 lidí a několik tisíc civilistů. Některé odhady dokonce hovoří o 35 000 civilních obětech. Do spojeneckého zajetí padlo na 71 000 příslušníků irácké armády.

Během konfliktu, koalice utrpěla ztráty přes 70 letadel, z velké části v důsledku iráckého protiletadlového dělostřelectva. Mezi americkými ztrátami byly letadla typu F-16, F-14, F-15, F-18, A-10 a další. Tyto ztráty byly relativně nízké v porovnání s předpokládanými ztrátami koalice v prvních dnech konfliktu, kdy se předpokládalo ztrátu přes 100 letadel.

Irácké letectvo však utrpělo mnohem vyšší ztráty a téměř přestalo existovat po skončení konfliktu. Během bojů bylo zničeno 13 iráckých letadel a další stovky byly zničeny na zemi. Irácké letectvo nezasáhlo do další války v roce 2003.

Závěr

V závěru lze říci, že válka v Perském zálivu byla důležitým historickým okamžikem, který měl významné dopady na region a mezinárodní politiku. Ačkoli byla vítězstvím koalice, byly s ní spojeny vážné důsledky, které jsou stále patrné dodnes. Proto by tento konflikt měl být důležitou lekcí pro budoucí generace a upozorněním na důležitost mezinárodní spolupráce a diplomatického řešení konfliktů.

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 2 Průměrně: 4]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *