Českoslovenští legionáři 1. světové války

Pod pojmem československé legie si můžeme představit jednotky dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a Slováků, kteří se po zajetí armádami dobrovolně rozhodli vstoupit do řad legií a dezertovat k nepřátelským vojákům. Právě s těmi poté bojovali proti vojskům Ústředních mocností, které zahrnovalo především Německou říši, Rakousko-Uhersko a později se přidala také Osmanská říše a Bulharsko. Díky tomu, že se postavili prakticky proti panovníkovi, jim hrozilo nejen nasazení v trestních oddílech, ale také samotná smrt. Byla to odvaha? Nebo se naopak měli podřídit zásadám panovníka a nijak nezasahovat?

Rozdělení československých legií

Československé legie můžeme rozdělit podle toho, na jakém místě právě působili. Českoslovenští legionáři byli plně rozhodnuti, že se postaví svým nepřátelům a věděli, jaké by to mohlo nést následky. I přesto se ale rozeskupili do poměrně velkých jednotek. Rozdělujeme zejména na:

  • Československé legie v Rusku
  • Československé legie ve Francii
  • Československé legie v Itálii

Rozdělení je sice stanoveno takto, ale českoslovenští legionáři bojovali i v mnoha jiných armádách. Zmínit můžeme například francouzskou nebo americkou armádu. Ani v jedné z armád se nepodařilo utvořit samostatné československé vojenské oddíly, ale i tak mluvíme o tom, že dobrovolníci, kteří zde pobývali, jsou považováni za legionáře.

Československé legie v Rusku

Československé legie v Rusku
Československé legie v Rusku

Ani doteď přesně nevíme, jak vše skutečně bylo. Známe mnoho teorií a domněnek, jak boje probíhaly, ale díky nacistům a komunistům se pravda skryla pod zem a nikdy nebyla úplně všechna vyslovena.

Už před válkou bylo v Rusku téměř 100 000 Čechů a Slováků, z nichž většina žila především na Ukrajině. Po atentátu na císaře Františka Ferdinanda d´Este se Češi a Slováci žijící v Rusku rozhodli, že se přihlásí k vojenské službě v ruské armádě. Chtěli vytvořit samostatný československý oddíl a to se jim po nějaké době také podařilo. Vzniká Česká družina, která čítala 750 mužů, kteří již 22. října 1914 odjíždějí na frontu bojovat.

Češi se nesnaží bojovat pouze v Rusku. Ve stejnou dobu se také ve Francii rozvíjí rota Nazdar, která se projevuje v bitvě u Arrasu. Dere si rychle kupředu, ale v útoku mnoho dobrovolníků utrpí zranění a tato rota po čase zaniká.

Zavírají se evropské hranice a československé legie se nemají prakticky jak rozvíjet. Tato situace trvá zhruba 2 roky. Po 2 letech dochází k vytváření nových československých jednotek.

Československé legie ve Francii

Rota Nazdar
Rota Nazdar

Francie povoluje po srpnu 1914 vstup cizinců do francouzské armády. Vzniká rota Nazdar, která byla nasazena poprvé 9. května 1915. V roce 1918 vzniká československá střelecká armáda, která se na jaře 1919 vrací zpět do Československa. Brigádu tvořilo zhruba na 9 600 vojáků, ze kterých byl potom sestaven 21. a 22. československý pluk. Pluky byly poté nasazeny do bojů na západní frontě. Bitva u Terronu, která se odehrála 20. října 1918, se stala nejvýznamnější ve formě zastoupení československých legií ve Francii.

Českoslovenští legionáři, kteří byli ve Francii, napomohli tomu, že francouzská vláda 29. června 1918 podpořila právo na samostatnosti Čechů a Slováků.

Československé legie v Itálii

Po nějaké době vznikají československé jednotky i v Itálii, ale v Rusku je jich stále početně více. Itálie nesouhlasila s tím, aby se na jejím území zakládaly československé jednotky. Důvodem jejich výslovného nesouhlasu bylo především to, že pokud by uznala práva Čechoslovákům, uznala by prakticky stejná práva i jihoslovanům, kteří pobývali na pobřeží Jadranu, o které se Itálie chtěla rozšířit.

Válečná situace ale v Itálii zaostávala a i díky tlaku spojeneckých mocností bylo povoleno československé jednotky založit. Jako první byly vytvářeny výzvědné oddíly, a to v roce 1917. O rok později poté dochází k vytvoření československé divize a ve stejný rok vzniká také armádní sbor.

Příchod 21 čs. pluku do francouzského Darney
Příchod 21. čs. pluku do francouzského Darney

Proč se československé jednotky zaváděly?

Československé legie se především podílely na vítezství Dohody. Pokud bychom tuto situaci brali z vojenského hlediska, značnou roli v ní hrál také Milan Rastislav Štefánik, který byl v té době francouzským generálem. Původně zamýšlel to, aby se v Americe vytvořilo československé vojsko.

Později v Československu byl odkaz na československé legie brán velmi vážně. V roce 1921 se koná slavnostní obřad pro popravené italské legionáře. Ostatky jejich těl byly uloženy na hřbitově na Olšanech. Vznikají nové spolky a organizace, které propagovaly myšlenky a činy legionářů. Českoslovenští legionáři byli bráni pozitivně, ale později se začaly ozývat i opačné názory. Názory přicházely především ze strany německého obyvatelstva, které si ztěžovalo na legionářské důchody, různé další výhody,…

Jak tomu je dnes?

Každý si dnes najde na každičké věci pozitiva a negativa. A každý může mít na tuto situaci svůj názor. Pro mnohé jsou legionáři hrdinové, kteří se postavili proti nepřátelům a pro někoho naopak ti, kteří se do takových misí pouštět neměli. Nikdo z nás nemůže ale s jistotou říct, jak to v té době bylo, a proto nemůžeme nikoho z nich soudit a situaci porovnávat. Dnes máme mnoho knížek, které o této situaci pojednávají, a pokud i vy chcete zapadnout lehce do doby 1. světové války, doporučuji si danou problematiku podrobněji nastudovat. Berme to tak, jak tomu je a přiučme se něco z historie, i přesto, že vše, co si někde přečteme, nemusí být ta skutečná pravda.

Zdroj fotografií: Wikimedia

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 4]
  • Přátelé možná v laboratoři ale na ostrém bojišri je složí Ukr.odstřelovaci krasavice Snipex Alligator, kterou vyvinuli a vyrábějí sami Ukrajinci, používá náboje pro těžký kulomet ráže 14,5 mm a má dostřel až sedm kilometrů. Tato mohutná puška umožňuje Ukrajincům zasáhnout nejen nepřátelské vojáky, ale také jejich lehká obrněná vozidla, komunikační zařízení, a dokonce i muniční a palivové sklady, především ale FGM-148 Javelin
    americký přenosný protitankový raketový komplet středního dosahu s pasivním samonaváděcím zařízením typu „vystřel a zapomeň“ odpalovaný z ramene či vozidel ,T-14 Armata vymazal z konstrukcí o bezpečnosti tanků a posádky v něm čest všem padlím. Dr. Camillho

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *